O NAS

Ciągłe inwestowanie w rozwój najnowszych technologii oraz ich wdrożenie w procesie produkcji stanowią główny cel strategiczny dla firm wchodzących w skład Grupy Alumeta.

Bardzo odpowiedzialnie podchodzimy do rozwoju naszego holdingu przemysłowo-inwestycyjnego, dlatego też współpracujemy tylko z najlepszymi w swoich dziedzinach!

Jakość, funkcjonalność, niezawodność oraz dostępność są niezmiennymi składnikami sukcesu rynkowego wszystkich produktów i usług firm Grupy Alumeta.

Serhiy Shapran
Dyrektor Generalny / Założyciel Grupy Alumeta

Fakty

TOP 100

WEJŚCIE DO TOP 100 FIRM UKRAIŃSKICH Z POTENCJAŁEM EKSPORTOWYM
(według magazynu BUSINESS)

13 000+

W NASZYM ASORTYMENCIE PONAD 13 OOO TYPÓW WYROBÓW ALUMINIOWYCH

1sze MIEJSCE

1 MIEJSCE NA UKRAINIE W PRODUKCJI WYROBÓW ALUMINIOWYCH (według magazynu online PROMETAL)

22 000 TON

ROCZNA MOC PRODUKCYJNA
Światowa produkcja aluminium
Światowe zużycie aluminium

Produkty aluminiowe są zawsze badane i muszą spełnić wymagania wszystkich ukraińskich i międzynarodowych norm w zakresie jakości i bezpieczeństwa.

Produkty holdingu certyfikowane są według ISO (ISO 9001: 2009, ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2015 wcześniej 2019), CE (Rozporządzenie 305/2011 / EU) i DIN oraz spełniają wszystkie wymagania REACH RoHs.

FAKTY Z KTÓRYCH JESTEŚMY DUMNI

NASZE WARTOŚCI

Poszanowanie praw i interesów naszych pracowników, wymagań i życzeń naszych klientów oraz warunków współpracy z naszymi partnerami biznesowymi.

Wysoka jakość codziennej pracy, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Ciągłe zwiększanie udziału innowacji oraz ich wdrażanie w pracy firm.

Uczciwość w relacjach z klientami i partnerami.

Wydajność i efektywność to główne zadania naszych firm.

Odpowiedzialność naszych działań biznesowych i troska o środowisko naturalne.

Współpraca z 30 krajami na całym świecie

Firmy Grupy Alumeta zwiększają zyski oraz kapitalizację działalności biznesowej, w oparciu o uruchamianie produkcji, która spełnia wszystkie potrzeby naszych klientów.

Zdobywamy nowe rynki, zwiększając potencjał produkcyjny i wdrażając nowe technologie. Jesteśmy zawsze gotowi na zmiany oraz nowe oczekiwania otoczenia. podejmujemy decyzje inwestycyjne na bazie sprawdzonych i potwierdzonych danych, obliczeń zwrotu inwestycji oraz oczekiwanych zysków.

Nasze walory

Wysoka jakość produktów i usług, potwierdzona przez międzynarodowe normy i certyfikaty
Stałe inwestowanie w rozwój najnowszych technologii oraz ich wdrożenie w miejscu pracy
Stałe inwestowanie w rozwój najnowszych technologii oraz ich wdrożenie w miejscu pracy

Asortyment ponad 13.000 produktów

Eksportujemy swoje produkty do 30 krajów

Biznes odpowiedzialny społecznie

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Prowadzimy działalność biznesową
z uwzględnieniem interesu społeczeństwa, biorąc odpowiedzialność za wpływ naszych działań na konsumentów, udziałowców, pracowników, społeczności oraz środowisko naturalne. Podstawą naszych prac są relacje zaufania pomiędzy biznesem, społecznością i władzami, doskonalenie wyników działalności biznesowej oraz całkowitej stopy zwrotu w dłuższej perspektywie.

Przy podejmowaniu decyzji biznesowych przestrzegamy najwyższych standardów
w działaniach operacyjnych i produkcji, norm socjalnych i jakościowych naszej pracy. Dążymy do zminimalizowania niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne przy zwiększaniu produkcji i rozszerzaniu zakresu produktów, wdrażając nowe technologie lub regulacje w zakresie pracy naszej załogi.